SpäťÚvod / Časté otázky

Časté otázky

Pripravili sme pre Vás súbor najčastejšie kladených otázok, týkajúcich sa nášho stavebného systému alebo priamo aj stavebnej činnosti našej spoločnosti. Ak potrebujete zodpovedať akékoľvek ďalšie otázky, prosím kontaktujte nás, radi sa Vám budeme venovať.

1. Môžem získať projekt na dom z betónových tvárnic TVAREKO?

V rámci našej stavebnej činnosti Vám vieme zabezpečiť katalógový projekt, poradenstvo a dokonca zabezpečiť aj celý proces výstavby hrubej stavby. Pomôžeme Vám aj s pozemkom, vybavíme úver a projekt a postavíme Váš dom. Viac informácii o projektoch.

2. Môžem stavať z murovacieho systému TVAREKO, pokiaľ mám projekt na tehlový dom?

Túto zmenu vám môžeme len doporučiť. Komplexnosť murovacieho systému TVAREKO umožňuje realizovať akékoľvek stavby vrátane najnáročnejších architektonických riešení. Naviac vaša voľba bude ekonomická a efektívna. Úpravu projektu na systém TVAREKO ako aj prípadny výpočet jednotlivých stavebných prvkov zabezpečíme podľa dohody.

3. Nie je bývanie v "betónovom" dome prežité?

Zbavte sa predsudkov. Pri predstave betónu ako stavebného materiálu nás okamžite napadne panelový dom. Už starí Rímania ale objavili výhody betónu - jedna stavba hovorí za všetky je to PANTHEON v Ríme. A jeho jedinečné vlastnosti sú využívané dodnes napr. vo Francúzsku, kde 84 % nosných stien rodinných domov a 32 % nosných stien verejných budov je tvorených práve tenkostennými vibrolisovanými tvárnicami. Tento systém sa výrazne začal rozširovať v západnej Európe ešte v 80-tych a 90-tych rokoch a v ČR to bola SAZKA Aréna koncom 90-tych rokov, ktorá spustila obrovský rozmach tohto systému na svojom území. Na Slovensku sa tento systém šíri od prvých rokov 21. storočia, teda cca 10 rokov.

4. Aké sú možnosti zateplenia hrubej stavby z tenkostenných vibrolisovaných tvárnic?

Stavby zo systému TVAREKO je možné zatepľovať všetkými typmi izolácii - vonkajšie, vnútorné i tzv. sendvičové. Uvedomujeme si, že vďaka zaužívanej praxi väčšina odborníkov a stavebných firiem doporučuje zateplenie vonkajšie. Vzhľadom k súčasným vysoko vyspelým technológiam výroby rôznych typov izolantov odporúčame dôkladne zvážiť a porovnať výhody a nevýhody všetkych typov zateplenia (Viď  tiež - web stránka TVAREKO - Stavebná činnosť - Zateplenie).

V západnej Európe, kde sa tenkostenné vibrolisované tvárnice hromadne využívajú, sa takmer bez výnimky používa vnútorné zateplenie objektov.

Vnútorné zateplenie tvorí tepelnoizolačný panel, t.j.  sadrokartónová doska s vrstvou tepelnej izolácie (polystyrénu). Hlavnými výhodami sú, popri úspore na vykurovaní, predovšetkým rýchla a ľahká montáž bez ohľadu na klimatické podmienky. U takto izolovaného domu nedochádza k akumulácii tepla v obvodových múroch. Kúrite kedy potrebujete, pretože takto izolovaný dom je možné vykúriť v priebehu 15 minút na príjemných 20°C.  Aj v Prešove a blízkom okolí sú už realizované stavby s vnútorným zateplením, radi vám sprostredkujeme kontakt , aby ste mohli získať nezávisle informácie od konkrétneho stavebníka - užívateľa takto zateplenej stavby.

5. Sú tvárnice murovacieho systému TVAREKO nasiakavé?

Unikátne vlastnosti a moderné výrobné technológie zaručujú, že tvárnice sú porézne, ale nenasiakavé. Preto sú vhodným stavebným materiálom i do miest s náročnými klimatickými podmienkami a v neposlednej rade všade tam, kde tradičné materiály zlyhávajú.

6. Dochádza u vnútorného zateplenia k zrážaniu vody na rozhraní nosného muriva a tepelne izolačného panelu?

Pokiaľ dodržíte odporúčanú hrúbku tepelnoizolačného panelu, prestup teploty bude pozvoľný a množstvo skondenzovanej vodnej pary je menšie než množstvo vodnej pary vyparenej.

7. Prečo sú úspory pri použití murovacieho systému TVAREKO tak vysoké, rádovo v desiatkách percent?

Počítajte s nami: nízka obstarávacia cena stavebných materiálov, zníženie nákladov na zariadenie a realizáciu stavby (rýchle prevedenie stavebných prác). Naviac, pri použití stavebného materiálu TVAREKO nešetríte iba náklady jednorázovo, tzn. pri výstavbe, ale trvalo pri jeho užívaní, úsporou prevádzkových nákladov.

8. Aký je rozdiel medzi debniacími a murovacími tvárnicami?

Uvedomujeme si, že mnohí ľudia nie celkom rozlišujú tieto dva pojmy. Na našom trhu sú už dlhšiu dobu pomerne dobre známe debniace tvárnice, ako stavebné prvky pre zhotovovanie základových konštrukcií, oporných múrov poťažne plotov.

Málo ľudí pozná betónovú tvárnicu aj inak a to ako skutočnú náhradu akéhokoľvek iného stavebného materiálu - pálenej tehly, porfixu, ytongu, solbetu a pod. Murovacie tvárnice alebo inák ako tenkostenné vibrolisované betónové tvárnice majú unikatné vlastnosti a spoločné s debniacími tvárnicami majú len vzhľad a podobné zloženie.

Kým debniace tvárnice slúžia predovšetkým na základové konštrukcie, oporné múry a vyznačujú sa skutočnosťou, že tvoria len akési debnenie pre uloženie oceľovej armatúry a vylievajú sa betónom; murovacie tvárnice slúžia na zhotovovanie nosných i nenosných zvislých konštrukcií budov a stavieb rôzného druhu. Tieto tvárnice sa murujú do cementovej malty a nevylievajú sa betónom. Týmto získava stavba jedinečných vlastnosti, ktoré v mnohých smeroch prevyšujú konkurenčné stavebné materiály.