SpäťÚvod / Referencie / Stavby 2017

Stavby 2017

Dátum realizácie: 8.2.2018

Stavby 2017

V roku 2017 našli naše výrobky uplatnenie v širokom spektre mnohých väčších i menších stavebných objektov. Z realizovaných stavieb vyberáme:

 

1. Nová desiatka RD vybudovaná v Záborskej aleji - spolu už takmer 40 RD zo stavebného systému TVAREKO

2. Niekoľko samostatne stojacích RD v okolí Prešova a Košíc zo stavebného systému TVAREKO

3. Oplotenia zhotovené z plotových tvárnic TVAREKO - KLASIK

4. Celý rad ďalších nemenovaných stavieb - základových konštrukcií, oporných múrov, stropov, parkovísk a pod.

(Stránku práve pripravujeme a priebežne dopĺňame)

Fotogaléria