SpäťÚvod / Referencie / TVAREKO - Výstava ABC Stavebníctva 2016, Prešov

TVAREKO - Výstava ABC Stavebníctva 2016, Prešov

Dátum realizácie: 7.11.2016

Výstava ABC stavebníctva apríl 2016, Prešov

TVAREKO s.r.o. každoročne prezentuje výrobky zo svojej produkcie na Výstave ABC Stavebníctva v Prešove. Ide o výstavu najväčšiu svojho druhu v danom regióne. Aj tento rok sme predstavili tak štandardný sortiment pozostávajúci z debmniacich, múrovacích plotových a stĺpikových tvárnic, ako aj niektoré novinky.

Tento rok sme sa pokúsili tiež prezentovať rozdiel v kvalitatívnych parametroch jednotlivých stavebných materiálov. Za kľúčový parameter sme zvolili - Nasiakavosť vodou, resp. vzlínavosť tvárnice. Ide o parameter, ktorý má vplyv najme na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť (odolnosť voči tvorbe pliesni) obytného priestoru, ale aj na dlhodobú stálosť a statické parametre stavby, ako aj v neposlednom rade na životnosť stavieb.

Je potrebné povedať, že kým tehla nasiakla vodou v priebehu niekoľkých hodín faktický celá, plynosilikátom to trvalo cca 1 deň. No tvárnica TVAREKO ani za 3 dni výstavy nenasiakla viac ako 30 % výšky tvárnice. To je jedna z významných predností naších tvárnic, okrem pevnostných, zvukovoizolačných, ekologických a ekonomických parametrov.  

Fotogaléria