Charakteristika a použitie

debniace tvárnice

  • Debniace tvárnice slúžia najmä k stavbe nevetraných základov – základových pásov a pre stavbu oporných stien, jímok, bazénov a pod.
  • Granulometrická štruktúra tvárnic zachováva ideálne fyzikálne vlastnosti a dobre viaže ďalšie stavebné materiály - omietky, stierky, lepidlá...

murovacie tvárnice

obvodové (nosné)

  • Škrupinové tvárnice ako sa tiež vibrolisovaným tvárniciam hovorí, šírky 20 a 25 cm, sú určené pre obvodové nosné steny rodinných domov, svojimi vlastnosťami sú vhodné pre nízkoenergetické, až pasívne domy, pre priemyselnú výstavbu, bytové domy, voľne stojace plotové múry, menšie stavby - garáže a pod.
  • Pre stavby, kde je potrebné vyššie statické zaťaženie, sa používajú murovacie tvárnice s označením LBC (Load Bearing Capacity).
  • Granulometrická štruktúra tvárnic zachováva ideálne fyzikálne vlastností a dobre viaže ďalšie stavebné materiály - omietky, stierky, lepidlá...

priečkové (nenosné)

  • Priečkové tvárnice v šírke 10, resp. 15 cm sú určené predovšetkým ako priečkové tvárnice v systéme TVAREKO. Priečkové tvárnice je možné použiť i na stavbu garáži, záhradných domčekov, plotov, výplní železobetónových skeletov a v záhradnej architektúre.
  • Granulometrická štruktúra tvárnic zachováva ideálne fyzikálne vlastnosti a dobre viaže ďalšie stavebné materiály - omietky, stierky, lepidlá...

vencové tvárnice

  • Vencové tvárnice svojou konštrukciou nahrádzajú klasické drevené debnenie pri zhotovovaní vencov a prekladov. Po pozdĺžnom rozdelení je ich možné použiť aj ako debnenie pri zhotovovaní podkladovej (základovej), resp. stropnej dosky.
  • Granulometrická štruktúra tvárnic zachováva ideálne fyzikálne vlastnosti a dobre viaže ďalšie stavebné materiály - omietky, stierky, lepidlá...

stropné tvárnice

  • Stropné tvárnice sa používajú v súčinnosti so stropnými nosníkmi. Vytvárajú jednoduchú stropnú podkladovú konštrukciu, ktorá sa podľa určenia statika armuje a preleje predpísanou hrúbkou betónovej zmesi. Hlavnou výhodou je jednoduchšia konštrukcia – odpadá potreba pracného zhotovovania dreveného debnenia, a tiež výrazne šetrí finančné prostriedky na použitom materiáli. Stropné nosníky sú ľahšie a tiež výrazne lacnejšie ako keramické, majú výborné fyzikálne vlastnosti a spolu s betónovou zálievkou je strop z jedného materiálu. Ich granulometrická štruktúra si zachováva ideálne fyzikálne vlastnosti a dobre viaže ďalšie stavebné materiály.