SpäťÚvod / Stavebný systém TVAREKO / Stavebný systém

Stavebný systém

Dnes stavebný systém vibrolisovaných betónových tvárnic TVAREKO ponúka všetky dôležité prvky hrubej stavby a garantuje tak jednak zjednotenie technických parametrov pevnosti a tepelnej priepustnosti v rámci jednej stavby a zároveň rieši všetky podstatné detaily hrubej stavby.

Použitie tvárnic je prakticky možné kdekoľvek, od základov, až po strop, teda v rámci hrubej stavby, od jednoduchých stavieb - garáži, cez rodinné domy, bytové domy, obchodné a priemyselné centrá, servisné prevádzky, administratívne budovy, hotely, až po výrobné haly a štadióny. Používajú sa tiež pri zhotovovaní menších stavieb ako sú oplotenia, oporné múry, či protihlukové zátarasy a pod.

Systém je ekologický, jednodný, má výborne statické parametre, dlhú živnotnosť a ďalšie výnimočné výhody. To všetko za nízku nákupnú cenu.