SpäťÚvod / Stavebný systém TVAREKO / Výhody systému

Výhody systému a porovnanie s inými materiálmi

ZÁKLADNÉ VÝHODY SYSTÉMU

 • Ekologický stavebný materiál - zložený z: drvený kameň, piesok,cement, voda
 • Jednotný stavebný systém od základov až ku streche - stavba sa správa ako monolit
 • Výborné statické parametre pri malých hrúbkach obvodových stien - spravidla len 20 - 25 cm
 • Nízka cena výrobkov - nízke výrobné náklady
 • Vysoká životnosť stavieb - 120 a viac rokov
 • Jediný vhodný systém pre vnútornú aj vonkajšiu tepelnú izoláciu - vhodný pre nízkoenergetické až pasívne budovy
 • Plne recyklovateľný stavebný systém
 • Možnosť výroby vo farbe - jednoduché stavby nepotrebujú omietky,možnosť murovania ako pohľadové murivo a pod.
 • Nehorľavý materiál - požiarna odolnosť triedy - A
 • Nenasiakavý materiál - nevzlína vodu
 • výborná zvuková izolácia Rw = 53dB bez tepelnej izolácie
 • rýchla stavba - hrubá stavba do 60 dní
 
Všetky tieto a mnohé ďalšie parametre robia z tenkostennej vibrolisovanej tvárnice tak kvalitný produkt, že bol legislatívou EÚ vyhlásený za „stavebný etalón“.
 
 
Porovnanie katalógových cien stavebných materiálov podľa cenníkov platných pre rok 2011.
 
 
Porovnanie stavebných systémov pri nezateplenom a zateplenom obvodovom murive pri tepelnom odpore R≥3,75 m2.K.W-1.