Predaj

Obchodná činnosť TVAREKO s.r.o. predstavuje celý komplex činností a služieb.

1. Technicko-poradenský servis - Na základe opisu, alebo predložených podkladov zákazníka, vytypujeme najvhodnejšie technické riešenie pre realizáciu stavebnej zákazky, vypracujeme jednoduché kalkulácie materiálov a stavebných prvkov. Na základe týchto podkladov vypracujeme cenovú ponuku, V prípade potreby vieme vypracovať aj viaceré, alternatívne tech. riešenia. 

2. Predaj za zvýhodnených podmienok - Ku každej zákazke pristupujeme s individuálnym zreteľom na veľkosť zákazky, vzdialenosť stavby, rôznorodosť tovarov a výrobkov ako aj časovú flexibilitu realizácie stavby a platobné podmienky. Všetky tieto faktory sa snažíme pretaviť do individuálnych cenových ponúk a poskytovaných zliav.

3. Prepravné služby - Prirodzenou súčasťou nášho predaja je doprava tovaru k zákazníkovi. TVAREKO s.r.o. disponuje širokými možnosťami dopravných prostriedkov. Výber dopravných prostriedkov realizujeme vždy po konzultácii so zákazníkom. Pri výbere rešpektujeme hlavne požiadavky ako sú: veľkosť vozidla v závislosti na množstve a hmotnosti tovaru, požiadavky na vykládku tovaru, časovú flexibilitu dodávky a súčasne ekonomickú výhodnosť samotnej prepravy.

4. Popredajový servis - Predajom tovaru naša starostlivosť o zákazníka spravidlá nekončí. Realizujeme celý rad ďalších služieb u zákazníka, ako je poradenstvo pri samotnej realizácii stavby, poskytnutie návodov na montáž, kladacích plánov, rôznych technických listov a certifikátov, riešíme reklamácie výmenov tovarov, alebo poskytujeme iné špecifické služby. 

Výrobky z nášho sortimentu ekologických vibrolisovaných betónových tvárnic si môžete zakúpiť  priamo v areáli našej výroby vo Vyšnej Šebastovej pri Prešove, v čase:  PO - PIA 7:00 - 16:30;  SO, NE - voľno (Mimo sezónu od 1.12. do 28.2.: PO-PIA 8:00 - 15,30).

Ak ste zo vzdialenejších oblastí, náš tovar môžete zakúpiť vo vybraných predajniach stavebnín. V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie a dohodneme vám najvhodnejšieho predajcu vo vašom okolí.