Výroba

O FIRME

TVAREKO s.r.o. je výrobcom vibrolisovaných betónových tvárnic. Aktivitám vo výrobe stavebného materiálu sa venujeme od roku 2009 a čerpáme zo skúseností získaných predovšetkým vo Francúzsku a v Českej republike. Zaradili sme sa medzi hlavných výrobcov s odbytom najmä v regióne Prešovského a Košického kraja, najmä kvôli efektívnosti dopravy. Samotná cena výrobkov je totiž tak nízka, že ju  náklady na prepravu nad 200km významne zvyšujú. 
 
Firma TVAREKO s.r.o. sa venuje výrobe stavebných prvkov zameraných najmä na hrubú stavbu, od základov, až ku streche. Výrobky je však možné používať v širokom spektre tiež menších či jednoduchých stavieb. Všetky výrobky firmy TVAREKO s.r.o. prešli predpísanými kvalitatívnymi skúškami, a spĺňajú tak príslušné ustanovenia STN a EN. Vysokú kvalitu výrobkov zaručuje automatická výrobná linka francúzskej výroby - ADLER.
 

TECHNOLÓGIA

Využívame moderné vibračné technológie, ktoré dokážu zhutniť čerstvý betón formovaný do tvaru budúceho výrobku a takto mu zabezpečiť unikátne vlastnosti. Naše vibrolisy a celá vibrolisová linka umožňuje presnú výrobu ľahkých tenkostenných betónových tvárnic a dielcov s vysokou pevnosťou.
 
Na našom trhu ide o pomerne nový výrobok, ale pre svoje univerzálne použitie má v stavebníctve veľkú perspektívu, pretože ponúka kvalitatívne nové parametre,  kombinácia všetkých výhod sa prakticky nenachádza ani u jedného porovnateľného stavebného materiálu na našom trhu.
 
TVAREKO — vibrolisované betónové tvárnice sú vyrábané bez prídavných chemických prísad a pozostávajú iba z drveného kameniva, piesku,cementu a vody, sú teda 100% ekologické. Nezanedbateľný ekologický faktor je aj energeticky nízka náročnosť výroby.
 
 

HLAVNÉ SMEROVANIA VÝROBY

Malá prefabrikácia v inžinierskej výstavbe
V rámci tohto smerovania výroby sa produkcia zameriava na výrobu vibrolisovaných prefabikátov určených pre hrubú stavbu v rámci inžinierskej výstavby alebo na výrobky určené pre povrchovú úpravu okolia stavby (chodníky, terasy a pod.)
 
Dodávateľ malých prefabrikátov
Tu sa jedná najmä o výrobky použiteľné v cestnej a dialničnej doprave a pri výstavbe komunikácií alebo realizácii verejných priestranstiev, teda predovšetkým prvky ako obrubníky, dlažby a žľabovina.